Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

Fag

Dit skema bliver sammensat af obligatoriske fag og interessefag.
Her ser du oversigten over timefordelingen: 

 

FAG

TIMER OM UGEN

 

 

Dansk

12

 

 

Matematik

5

 

 

Engelsk

5

 

 

Lifeskills

2

 

 

Fællestime

1

   
Interessefag 10 (maks.)


 

 

Du vil være en del af fællesskabet med de øvrige 10CV-elever. Det betyder, at du har dansk, engelsk, matematik og lifeskills med din stamklasse 10CV Sprog, mens interessefag og fællestime er på tværs af alle klasser i 10CV.

Derudover vil der i 10CV Sprog være særlige uger med brobygning, tema-undervisning, uddannelse- og jobundervisning, samt mulighed for praktik. Alt sammen med det formål at styrke dig i forhold fremtidige uddannelsesmuligheder.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk