PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk info for Den Åbne Skole. Her kan du læse alt, hvad du har behov for
at vide. Mangler du oplysninger, der bør komme på siden, så send en mail til mmd@viborg.dk.

Hvad koster det?

Som udgangspunkt er vores tilbud gratis. Er mad inkluderet i aktiviteten (som for eksempel ved Teambuilding) vil der være en beskeden brugerbetaling for denne udgift.

Eventuelle udgifter vil ALTID fremgå af aktivitetens beskrivelse. 

Transport

Som udgangspunkt kommer vi ud til jer på skolen eller i nærområdet og transporten pålægger i de tilfælde os. 

Hvis aktiviteten foregår på Ungdomsskolen eller "ude i landet", er transporten jeres ansvar og udgift.

Forsikringer

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du kommer til skade ifbm. en aktivitet i Ungdomsskolen. Dette gælder også indboforsikring ifbm. skader på dine ting.

Foto og video

Som elev på - eller bruger af Ungdomsskolen vil man af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og de unge synes ofte, at det er sjovt at se billeder fra den seneste fest eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien "personfølsomme oplysninger", da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder du dig på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er du i din gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til Ungdomsskolen og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder - altså billeder, der har fokus på ansigtet - kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er eleverne/brugerne under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke. 

OBS: Alle billeder - både situations- og portrætbilleder - bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen. 

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk