fbpx

Om Unge på vej

Vi arbejder med teoretiske færdigheder, som for eksempel dansk, matematik, engelsk, motion og mestring af eget liv. Derudover arbejder vi med praktiske færdigheder, som foregår på vores forskellige værksteder (træ, metal, cykel, køkken og kreativ.) Eleverne kan selv vælge efter interesse.

Når eleven er klar, gennemføres praktikker med henblik på at skabe realistiske forventninger og forudsætninger til deres valg af erhverv eller uddannelse i fremtiden.

Unge på vej – i overskrifter

– Unge på vej er et arbejds- og uddannelsesrettet tilbud.

– Vi målretter de unges fokus på egne muligheder på arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet.

– Vi hjælper til med at gøre de unge klar til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse gennem strukturerede og målrettede læringsforløb.

– Vi understøtter udviklingen af de personlige/sociale kompetencer, så de unge kan begå sig i et alment ungemiljø og blive deltagere i et fællesskab.

– Vi tilbyder de unge at blive deltagere i et alment ungemiljø, så de frigøres fra ”specialopfattelsen”.

Hvem møder eleven?

Eleven vil møde andre unge, der har arbejdsmarkedspotentiale eller evt. potentiale til at tage en uddannelse i større eller mindre udstrækning.
På Ungdomsskolen er der en tydelig forventning til undervisernes rolle, idet de er ansvarlige for både den enkelte unges og gruppens trivsel og læring.

Rammerne om forløbet

– Forløbets varighed er 1½ til 2 år.

– Den unge og kontaktpersonen laver individuelplan.

– Kontaktlæreren er en vigtig og central i udførelsen af uddannelsesplan.

– Der arbejdes i praktiske værksteder.

– Den unge er i forskellige praktikker med henblik på en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

– Den er klar på deltagelse arbejdsfremmende aktivteter.