fbpx

Om Unge på vej

Vi arbejder med teoretiske færdigheder, som for eksempel dansk, matematik, engelsk, motion og mestring af eget liv. Derudover arbejder vi med praktiske færdigheder, som foregår på vores forskellige værksteder – træ, metal, cykel, køkken og kreativ. Eleverne kan selv vælge efter interesse.

Når de enkelte elever er klar til det, kommer de i praktikker, så de får opbygget realistiske forventninger til og forudsætninger for deres valg af kommende erhverv eller uddannelse.

Unge på vej i overskrifter
– Unge på vej er et arbejds- og uddannelsesrettet tilbud.
– Vi målretter de unges fokus på egne muligheder på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.
– Vi hjælper med at gøre de unge klar til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse gennem strukturerede og målrettede læringsforløb.
– Vi understøtter udviklingen af de personlige/sociale kompetencer, så de unge kan begå sig i et alment ungemiljø og blive deltagere i et fællesskab.
– Vi tilbyder de unge at blive deltagere i et alment ungemiljø, så de frigøres fra ”specialopfattelsen”.

Hvem møder eleven?
Eleven vil møde andre unge, der har arbejdsmarkedspotentiale eller potentiale til at tage en uddannelse i større eller mindre udstrækning.
På Ungdomsskolen er der en tydelig forventning til undervisernes rolle, idet de er ansvarlige for både den enkelte unges og gruppens trivsel og læring.

Rammerne om forløbet
– Forløbets varighed er 1½ til 2 år.
– Den unge og kontaktpersonen lægger en individuel plan for forløbet.
– Kontaktlæreren er vigtig og central i udførelsen af uddannelsesplanen.
– Der arbejdes i praktiske værksteder.
– Den unge er i forskellige praktikker.