fbpx

 

Hvem kan blive elev på Unge på vej?

Unge i målgruppen til STU, der har arbejdsmarkeds- eller uddannelsespotentiale i større eller mindre udstrækning, herunder også fleksjob.

Målgruppen er elever, der i dag ikke umiddelbart har potentiale til at deltage i FGU-tilbud eller Forskolen.

Hvordan kan Unge på vej blive en mulighed

– Den unge skal være fyldt 16 år og være færdig med grundskolen.

– Den unge visiteres af UU-Viborg.

– Den  unge skal være motiveret for læring gennem praktikforløb.

– Den unge skal have lyst til læring, både praktisk og teoretisk.

– Den unge skal have lyst til at lære og være i et alment fællesskab.