fbpx

Hvem kan blive elev på Forskolen?

Unge med følgende baggrund kan blive elever på Forskolen
 • De har afsluttet 9. klasse
 • De er måske frafaldet en ungdomsuddannelse
 • De har behov for undervisning ud over grundskolen

Forskolen er for unge, der ikke kan følge et normalt skoleforløb og hvor andre muligheder er udtømte.

Formålet med Forskolen er, at eleverne bliver uddannelsesparate og kan starte på erhvervsgrunduddannelsen(EGU) eller anden ungdomsuddannelse lige bagefter.

Formålet med praktikken
 • At give eleverne viden om- og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, som de kan bruge i deres valg af branche.
 • At give eleverne erfaringer med arbejde og samarbejde.
 • At give eleverne indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer.
 • At hjælpe eleverne til at finde ud af, hvad de vil være i fremtiden.
Formålet med skoledelen
 • At de indgår i en social, sammenhængende gruppe.
 • At de bliver introduceret til arbejdsmarkeds – og samfundsmæssige forhold.
 • At give eleverne kendskab til pligter og rettigheder i arbejdslivet og i samfundet.
 • At koble teori og praktik.
 • At forbedre elevernes faglige kompetencer og måske færdiggøre deres FSA-prøver.
Formålet med vejledningsdelen
 • At eleverne får den bedste mulighed for at træffe et realistisk fremtidsvalg.
 • At de bliver mere afklaret i forhold til ønsker for fremtiden som passer med egne kompetencer og evner.
 • At de får den støtte, de har brug for, og kommer ”godt på vej”.