fbpx

For virksomheder

Praktikaftale
Inden der indgås en aftale om arbejds-/ afklaringspraktik, skal eleven til en samtale i virksomheden. Kontaktlæreren deltager i samtalen og udarbejder efterfølgende en skriftlig praktikaftale. I praktikaftalen står prøvetidens varighed, ansættelsens længde, og hvilke arbejdsområder den unge skal varetage undervejs.

Forskoleeleven er i en afklarende praktik for at lære branchen at kende og kan fungere som arbejdsdreng. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen, men der kan aftales mindre i en opstartsperiode.

I afklaringsperioderne vil kontaktlæreren følge eleven og følge op på de aftaler, der er indgået. Virksomheden kan til enhver tid rette henvendelse, hvis der er behov for det, og kontaktlæreren vil jævnligt komme på besøg for at se, hvordan det går.

Praktikken er som udgangspunkt ulønnet.