fbpx

For virksomheder

Praktikaftale

Inden der indgås en aftale om arbejds-/ afklaringspraktik, skal eleven til en samtale i virksomheden. Kontaktlæreren deltager i samtalen og udarbejder efterfølgende en skriftlig praktikaftale. I praktikaftalen står prøvetidens varighed, ansættelsens længde og hvilke arbejdsområder, den unge skal varetage undervejs.

Forskole-eleven er i en afklarende praktik, for at lære branchen at kende og kan fungere som arbejdsdreng. Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen, men der kan aftales mindre i en opstartsperiode.

I afklaringsperioderne vil kontaktlæreren følge eleven og følge op på aftaler, der er indgået. Virksomheden kan til enhver tid rette henvendelse, hvis der behov for det, og kontaktlæreren vil jævnligt komme på besøg for at se hvordan det går.

Praktikken er som udgangspunkt ulønnet.