fbpx

Det skal du vide som elev

Der gives ikke fri til:
– læge- og tandlægebesøg
– køretimer

Hvis du aftaler det med os nogle dage i forvejen, kan du få fri til:
– speciallægebesøg
– undersøgelser på sygehuset
– køre- og teoriprøver
– særlige mærkedage i familien

Mobilen må kun bruges i pauser og skal sættes på lydløs i undervisningen.

Stole sættes på plads, inden du går hjem.

Indtagelse og påvirkning af rusmidler medfører øjeblikkelig hjemsendelse.

Der må ikke ryges i skoletiden.

Du ringer til din kontaktlærer mellem klokken 7.45 og 8.00 hver dag, hvis du er syg. Du kan kun sygemelde dig ved at ringe. Er du i tvivl om din kontaktlærers telefonnummer, kan du finde det her på hjemmesiden under Praktisk Info

Du har selv ansvar for dine medbragte ting. Du kan få dem opbevaret i et aflåst skab i skoletiden.