fbpx

Det skal du vide som elev

Der gives ikke fri til:
– Lægebesøg og tandlægebesøg
– Køretimer
– Mærkedage i familien aftales i god tid

Hvis du aftaler det med os nogle dage i forvejen, kan du få fri til:
– Speciallægebesøg
– Undersøgelser på sygehuset
– Køre- og teoriprøver

Mobilen må kun bruges i pauser og skal sættes på lydløs i timerne og under aktiviteterne.

Stole sættes på plads inden du går hjem.

Indtagelse og påvirkning af rusmidler medfører øjeblikkelig hjemsendelse.

Der må ikke ryges i skoletiden.

Du ringer til din kontaktlærer mellem klokken 7.45 og 8.00 hver dag, hvis du er syg. Du kan kun sygemelde dig ved at ringe. Er du i tvivl om din kontaktlærers telefonnummer, kan du finde det her på hjemmesiden via Praktisk Info

Du har selv ansvar for dine medbragte ting, herunder også værdigenstande. Du kan få dem opbevaret i et aflåst skab i skoletiden.