fbpx

Kulturformidling i Viborg Kommune

Integration kræver kulturforståelse, der går begge veje. At blive en aktiv del af skole- og fritidslivet er en central del af en god integration for tosprogede børn og unge. Men hvordan tager man aktivt del, når alt er nyt, og madpakker, Aula og skole-hjemsamtaler er den første udfordring? Og hvordan holder man Ramadan og er en del af klassefællesskabet, når ingen i klassen ved, hvad det indebærer?

Undervisning, forklaring og forståelse er et skridt i retning af god, respektfuld integration og kan forebygge stigmatisering og etablering af parallelsamfund. Kulturformidlingen i Viborg Kommune er derfor et væsentligt forebyggende element, der omfatter en lang række indsatser.

 

 

Mahmoud Mohamad Shukri Saeed

Kulturformidler
 
Mail: mss@viborg.dk

 

AKTUELLE INDSATSER

Vi modtager og besvarer henvendelser fra flygtningefamilier med udgangspunkt i de konkrete spørgsmål og bekymringer, de står med, men også for at udbrede kulturforståelse, normer og værdier bredt set. Herunder emner som medievaner, madpakker, Aula og hverdagen under for eksempel Ramadan.

Konkret har kulturformidleren været tilknyttet Familievejledningen på Ellekonebakken de seneste tre år.

For at fremme forståelse, udvikling af relevante tilbud og opmærksomhed på konkrete emner på tværs i organisationen er vi en del af den tværfaglige videndeling med socialrådgivere, sundhedsplejen, læringskonsulenter og vores eget forebyggelsesteam, herunder SSP, bevægelses- og fritidsvejlederne.

Desuden bygger vi bro mellem flygtninge og kommune i forhold til forståelse og formidling. Blandt andet gennem familievejledning.

Pædagoger og lærere har adgang til at kontakte kulturformidleren. Mange henvendelser handler om udfordringer i forbindelse med misforståelser/ kulturforståelse, og jo hurtigere vi kan komme i dialog med familierne og fagpersonerne des bedre.

Ud over konkrete henvendelser har vi også forebyggende sparring med lærere, lærerteams og pædagogiske ledere om generelle udfordringer med tosprogede elever og deres familier.

En god og tryg integration baserer sig på viljen til kulturforståelse fra alle parter. Kulturformidleren holder derfor løbende foredrag for fagpersoner, skoleklasser, børnehaver og forældre om, hvad det vil sige at være flygtning, og hvilke dilemmaer en integrationsproces kan indebære.

En god indgang til et sundt børne- og ungdomsliv i Danmark er at tage del i fritids- og foreningslivet. At opleve fællesskabet, sammenholdet og sætte sig sunde fælles mål i en fælles fritid.

Kulturformidleren arbejder tæt sammen med fritidsvejledere og Ungdomsskolens fritidsafdeling for at skabe den bedste brobygning ind i fritidslivet for unge tosprogede.

Desuden samarbejder vi med Dansk Flygtningehjælp, og herigennem søger vi midler gennem fritidspuljen til vores flygtninge i Viborg.

Når Ungdomsskolen tager imod unge tosprogede, står kulturformidleren i samarbejde med lærerne for en god introduktion. Vi tager en forventningsafstemmende snak i hjemmet om, hvad der forventes, når man er elev på en skole i Danmark. Det er dermed ikke kun eleven, men hele familien man har denne samtale med.

Eleven bliver tilbudt ekstra undervisning i fritiden i det omfang, der er behov for det.

En del af kulturvejlederens praksis er også koblet på civile tilbud. Et eksempel er Hjerterum; en genbrugscentral og et mødested etableret af Venligboerne på Ellekonebakken. Hjerterum har faste åbningstider og tager imod mange flersprogede, der har brug for råd og vejledning. Et godt vindue for kulturvejlederen til at være synlig og have træffetid på.

Kulturformidleren skal have fingeren på pulsen hvad angår flygtninge i Viborg. Hvilke tendenser kræver opmærksomhed? Det kan være nye stramninger på udlændingeområdet, der påvirker måden flygtninge ser på integration. Hvordan er tendensen i forhold til det aktuelle syn på indvandrere? Hvordan bliver børnene tiltalt af deres jævnaldrende, og er der grund til, at de skal føle sig usikre på deres fremtid? Der er mange bekymringer i flygtningefamilier, og nogle bekymringer kan føre til dårlig integration, stigmatisering og dannelse af parallelsamfund. Derfor skal rygter og utryghed mødes hurtigt, og kommunen bringes i spil som en støtte og medspiller.