fbpx

Læringslokomotivet

Et intensivt læringsforløb
Læringslokomotivet er et tilbud til elever i 7. – og 8. klasse.

Det intensive læringsforløb skal være startskuddet til en lærings- og udviklingsproces hos ikke-uddannelsesparate elever i folkeskolens 7. – og 8. klasse. Det skal løfte dem både fagligt og personligt, så de kan opnå gode resultater i dansk og matematik og blive erklæret uddannelsesparate.

Læringslokomotivet er støttet af Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole og deltagelse er dermed gratis for den enkelte elev.

Vi tilbyder et tre-ugers forløb delt på en uges dagundervisning og to ugers internat med overnatning. En læringscamp, der skal give deltagerne en saltvandsindsprøjtning af læring med fokus på forskellige læringsmodeller, personlig udvikling og sociale kompetencer.

Miljøskifte er vigtigt i forhold til deltagernes evne til fordybelse. Camp 2022 vil blive gennemført i smukke omgivelser på et af Viborgs væresteder. Vi har blandt andet haft fast base på Viborg Vandrerhjem og Gymnastikhøjskolen.

Bemærk: Ansøgningsfrist 1. juni 2022.

 

VÆRKTØJSKASSEN

Brochuren indeholder praktiske informationer om Læringslokomotivet 2022, herunder procedure, visitationsproces, indhold og rammer.
Hent brochuren her

Ansøgningsskemaet udfyldes af eleven, forældrene og kontaktlæreren.
Hent ansøgningsskemaet her

I Læringslokomotivet arbejder vi systematisk med at udvikle de faglige, personlige og sociale kompetencer med det formål for øje, at give deltagerne mulighed for at vælge et godt liv med trivsel og uddannelse – og på samfundsniveau at vælge et godt liv som nydende og ydende borgere.

Med inspiration fra Løkkefondens Drengeakademi er De syv karaktertræk en ufravigelig tilgang i arbejdet i Læringslokomotivet. De syv karaktertræk kan indledningsvis være komplekse og abstrakte at forstå for deltagerne. For at imødekomme dette er hvert karaktertræk udstyret med en lille ”huskesætning”, og det er primært dén, deltagerne skal forholde sig til:

1. Selvkontrol: Tæl til ti

2. Engagement: Brænd for det du vil

3. Vedholdenhed: Giv aldrig op

4. Social intelligens: Bedst sammen

5. Taknemmelighed: Bare sig tak

6. Optimisme: Tro på det

7. Nysgerrighed: Prøv, se og lær

BAGGRUND
De 7 karaktertræk har forskningsmæssig forankring i den positive psykologi og er udviklet i samarbejde mellem KIPP Schools og forskerne Martin Seligman, Chris Peterson og Angela Duckworth.

Vi arbejder ud fra Martin Seligmans definition af positiv psykologi, som han kalder teorien om trivsel , hvor målet er øget trivsel gennem positiv emotion, engagement, mening, positive relationer og præstation. Seligman og Peterson har identificeret 24 karaktertræk, som mennesker i trivsel oftest er i besiddelse af, og Duckworth understreger betydningen af dem således: 3

”Hvis man skal hjælpe intelligente elever, som til stadighed yder lave præstationer, må undervisere og forældre først indse, at karakter er mindst lige så vigtig en faktor som intelligens”. (Angela Duckworth, i Seligman 2014 s. 113).

I uddannelsesmæssige sammenhænge har fokus traditionelt begrænset sig til at fokusere på intelligens (IQ) som en statisk størrelse, hvor tests kan vise om man er godt, middel eller dårligt begavet, hvilket traditionelt bliver koblet sammen med chancen for at klare sig godt i livet.

Den positive psykologi giver os et mere nuanceret perspektiv på, hvad der er vigtigt, nemlig personlig karakter. Og hvor intelligens traditionelt set anses som statisk, er karakter noget man kan lære, træne og udvikle, og som derved får indflydelse på evner – og intelligensen.

”For mange af os refererer ”karakter” til noget medfødt og uforanderligt, en kerne af egenskaber, der definerer essensen af personen.[…]Men karakter er tværtimod evner, færdigheder eller styrker, som er meget nemme at forandre. Det er færdigheder, du kan lære. Det er færdigheder, du kan træne. Og det er færdigheder, du kan undervise i.” (Oversat, Tough 2014, s. 59).

ET ÆNDRET TANKESÆT
Når vi introducerer de syv karaktertræk i vores læringsforløb – og projekter, kan vi møde modstand blandt deltagerne. Dette kan skyldes, at vi fremhæver, at hårdt arbejde med personlig karakter kan forbedre og at deltagerne selv kan gøre noget for at ændre karakter; ”Jeg kan ikke ændre den, jeg er!”

Mange projektdeltagere har det, man kalder et fastlåst tankesæt (fixed mindset), hvor de tænker deres evner og faglige standpunkt som statiske, og hvor de ikke kan se, at de selv kan gøre en forskel. Mange er vant til at give op, når det er svært, gå uden om udfordringer og ignorere kritik. Derfor starter vi med at introducere deltagerne til et mere dynamisk tankesæt (Growth mindset), hvor de ved at yde en indsats, se positivt på udfordringer og tage imod feedback faktisk kan ændre deres faglige niveau.

At hjernen – og intelligensen – er foranderlig, underbygges af de sidste 20 års forskning på området, hvor man i dag taler om, at hjernen er en muskel, der kan trænes og udvikles livet igennem:

”Hjernen er under konstant forandring, hvilket skyldes læring[…] At hjernen kan ændre sig, betyder at begrebet intelligens ikke kan opfattes som noget konstant og uforanderligt. Intelligens kan formes og udvikles, men det sker kun når og hvis man erkender, at dette er muligt, og så arbejder efter det, ofte hårdt. […]Intelligens er i denne sammenhæng hverken IQ eller mange intelligenser, men evnen til at kunne udvide, udvikle og bruge sin viden kvalificeret.”

Nyere forskning indenfor læring peger ligeledes på, at det er kombinationen af den enkelte persons indstilling (ex. nysgerrighed og vedholdenhed), kompetencer (ex. social intelligens) og viden, der sætter den enkelte i stand til at lære at lære, og dermed udvikle sine evner optimalt.

KARAKTERTRÆK, DER STYRKER DE FAGLIGE, PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETENCER
Inspirationen vedrørende de syv karaktertæk kommer som nævnt fra de amerkanske KIPP Schools, som dokumenter imponerende succesrater i forhold til at tilbyde et mønsterbrydende uddannelsesprogram. I juni 2016 havde LøkkeFonden mulighed for at besøge en KIPP Shcool i Harlem, NYC, hvilket har understøttet allerede etableret ideal, om at involvere pædagogik og didaktik fra de amerikanske tilpasset læringsprojekter – og forløb i Danmark.

På KIPP Schools arbejder eleverne systematisk med egen karakter (alene og i fællesskab) i mange forskellige arenaer: I faget, i den understøttende undervisning, i temauger, i fritiden, ved sport, når der evalueres og ved fx fællessamlinger. De er synlige overalt på plakater og også i elevernes beklædning, hvor de selv udvælger deres individuelle vigtigste karaktertræk, som de synligt bærer. De 7 karaktertræk er også omdrejningspunkt i fælles læringssprog om personlig læring, og eleverne evaluerer løbende sig selv i forhold til personlig karakter – og som afsæt for læringssamtaler med deres lærere og som led i skole-hjem-samarbejde.

Forskning viser, at selvkontrol, eller selvdisciplin, er vigtigere for den gode præstation end IQ, hvilket vi erfaringsmæssigt kan underbygge i forhold til nødvendigheden af, at projekt- og forløbsdeltagere generelt skal ændre vaner og tænkemåde. I LøkkeFondens læringsprojekter har vi ligeledes og overordnet konstateret, at vedholdenhed (giv aldrig op) og optimisme (tro på det), er de karaktertræk, der udover selvkontrol – betyder mest for deltagerne at udvikle sig på. Ved at fokusere på disse to karaktertræk opdager de, at de ved at yde en indsats og at tro på, at det vil lykkes, faktisk flytter sig fagligt.