fbpx

Læringslokomotivet

Et intensivt læringsforløb

Læringslokomotivet skal være startskuddet til en lærings- og udviklingsproces hos ikke-uddannelsesparate elever i folkeskolens 7. og 8. klasse. Det skal løfte dem både fagligt og personligt, så de kan opnå gode resultater i dansk og matematik og øge deres chance for at blive erklæret uddannelsesparate.

Læringslokomotivet er støttet af Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole. Deltagelse er dermed gratis for den enkelte elev.

Vi tilbyder et forløb på i alt tre uger: En uges dagundervisning og to ugers camp med overnatning. Læringscampen skal give deltagerne en saltvandsindsprøjtning af læring baseret på læringsmodeller, personlig udvikling og sociale kompetencer.

Miljøskifte er vigtigt i forhold til deltagernes evne til fordybelse. Vi har blandt andet haft fast base på Viborg Vandrerhjem og Gymnastikhøjskolen.

Ansøgningsfrist for Læringslokomotivet 2023: Kommer til foråret

 

VÆRKTØJSKASSEN

Brochuren indeholder praktiske informationer om Læringslokomotivet 2022, herunder procedure, visitationsproces, indhold og rammer.
Hent brochuren her

Ansøgningsskemaet udfyldes af eleven, forældrene og kontaktlæreren.
Hent ansøgningsskemaet her

I Læringslokomotivet arbejder vi systematisk med at udvikle de faglige, personlige og sociale kompetencer. Formålet er at give deltagerne mulighed for at vælge et godt liv med trivsel og uddannelse.

Med inspiration fra Løkkefondens Drengeakademi er De syv karaktertræk en ufravigelig tilgang i arbejdet i Læringslokomotivet. De syv karaktertræk kan i begyndelsen være abstrakte at forstå for deltagerne. Derfor er hvert karaktertræk udstyret med en lille ”huskesætning”, og det er primært dén, de skal forholde sig til:

1. Selvkontrol: Tæl til ti
2. Engagement: Brænd for det, du vil
3. Vedholdenhed: Giv aldrig op
4. Social intelligens: Bedst sammen
5. Taknemmelighed: Bare sig tak
6. Optimisme: Tro på det
7. Nysgerrighed: Prøv, se og lær

BAGGRUND
De syv karaktertræk har forankring i den positive psykologi og er udviklet i samarbejde mellem KIPP Schools og forskerne Martin Seligman, Chris Peterson og Angela Duckworth.

Vi arbejder ud fra Martin Seligmans definition af positiv psykologi. Han kalder den Teorien om trivsel, og målet er øget trivsel gennem positivitet, engagement, mening, positive relationer og præstation. Seligman og Peterson har identificeret 24 karaktertræk, som mennesker i trivsel oftest er i besiddelse af. Duckworth understreger betydningen af dem således:

”Hvis man skal hjælpe intelligente elever, som yder lave præstationer, må undervisere og forældre først indse, at karakter er mindst lige så vigtig en faktor som intelligens”. (Angela Duckworth, i Seligman 2014 s. 113)

I uddannelsesmæssige sammenhænge har fokus været på intelligens som en statisk størrelse, hvor tests kan vise, om man er godt, middel eller dårligt begavet. Traditionelt bliver det koblet sammen med chancen for at klare sig godt i livet.

Den positive psykologi giver os et mere nuanceret perspektiv på, hvad der er vigtigt, nemlig personlig karakter. Hvor intelligens traditionelt anses som statisk, er karakter noget, der har indflydelse på evner og intelligens. Samtidig er det noget, man kan lære, træne og udvikle.

”For mange af os refererer karakter til noget medfødt og uforanderligt. En kerne af egenskaber, der definerer essensen af personen. Men karakter er tværtimod evner, færdigheder eller styrker, som er meget nemme at forandre. Det er færdigheder, du kan lære. Det er færdigheder, du kan træne. Og det er færdigheder, du kan undervise i.” (Oversat, Tough 2014, s. 59).

ET ÆNDRET TANKESÆT
Når vi introducerer De syv karaktertræk i vores læringsforløb og projekter, kan vi møde modstand blandt deltagerne. Dette kan skyldes, at vi fremhæver, at deltagerne selv kan gøre noget for at ændre karakter. ”Jeg kan ikke ændre den, jeg er!”

Mange projektdeltagere har det, man kalder et fastlåst tankesæt (fixed mindset). De tænker deres evner og faglige standpunkt som statiske og kan ikke se, at de selv kan gøre en forskel. Mange er vant til at give op, når det er svært. Gå uden om udfordringer og ignorere kritik. Derfor starter vi med at introducere deltagerne til et mere dynamisk tankesæt (growth mindset), hvor de kan ændre deres faglige niveau ved at yde en indsats, se positivt på udfordringer og tage imod feedback.

At hjernen, og intelligensen, er foranderlig, underbygges af de sidste 20 års forskning på området. I dag taler om, at hjernen er en muskel, der kan trænes og udvikles livet igennem:

”Hjernen er under konstant forandring, hvilket skyldes læring. At hjernen kan ændre sig, betyder, at begrebet intelligens ikke kan opfattes som noget konstant og uforanderligt. Intelligens kan formes og udvikles, men det sker kun, når og hvis man erkender, at dette er muligt, og arbejder efter det. Intelligens er i denne sammenhæng hverken IQ eller mange intelligenser, men evnen til at kunne udvide, udvikle og bruge sin viden kvalificeret.”

Nyere forskning inden for læring peger på, at det er kombinationen af den enkelte persons indstilling (fx nysgerrighed og vedholdenhed), kompetencer (fx social intelligens) og viden, der sætter den enkelte i stand til at udvikle sine evner optimalt.

KARAKTERTRÆK, DER STYRKER FAGLIGE, PERSONLIGE OG SOCIALE KOMPETENCER
Inspirationen til De syv karaktertræk kommer fra de amerikanske KIPP Schools, der har imponerende succesrater i forbindelse med mønsterbrydende uddannelsesprogrammer. I juni 2016 havde LøkkeFonden mulighed for at besøge en KIPP School i Harlem. Det besøg understøttede idealet om at inddrage pædagogik og didaktik fra de amerikanske læringsprojekter i Danmark.

På KIPP Schools arbejder eleverne systematisk med deres egen karakter i mange forskellige arenaer: I undervisningen, temauger, fritiden, ved sport, når der evalueres og ved fx fællessamlinger. Karaktererne er synlige overalt på plakater og i elevernes beklædning, hvor de selv udvælger deres individuelle vigtigste karaktertræk. Som et artefakt, de synligt bærer. De er også omdrejningspunkt i det fælles læringssprog om personlig læring, og eleverne evaluerer løbende sig selv i forhold til personlig karakter.

I LøkkeFondens læringsprojekter har vi overordnet konstateret, at vedholdenhed, optimisme og selvkontrol er de karaktertræk, der betyder mest for deltagerne at udvikle. Ved at fokusere på disse karaktertræk opdager de, at de ved at yde en indsats og at tro på, at det vil lykkes, faktisk flytter sig fagligt.