fbpx

Boost Camp

Venskab, fællesskab og frirum

Boost Camp er et intenst og udviklende forløb for unge, der har brug for et selvtillidsboost, som kan opbygge deres karakter og styrke deres mentale modstandskraft.

Igennem dette fritids-forløb, der strækker sig over halvandet år, vil deltagerne opleve at få flyttet deres grænser, de vil lære sig selv bedre at kende, og samtidig vil de få nogle utrolige oplevelser sammen med nye gode venner.

Boost Camp har gennem de sidste 16 år tilrettelagt og gennemført forløb, hvor unge gennem oplevelser, udfordringer og venskaber oplever nye sider af sig selv, og vi vil udfordre dem, så de lærer at sætte sig realistiske mål og forstår betydningen af deres egen indsats i forhold til at nå dem. Under hele forløbet står to Boost Camp-medarbejdere til rådighed som coaches for deltagerne.

Skal Boost Camp lykkes, kræver det samarbejde med nøglepersonerne omkring de unge. Deltagerens skoleliv og trivsel vil derfor løbende blive evalueret med forældrene og skolen.

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svar på nedenfor, er du altid velkommen til at kontakte projektleder Ranjith Balasubramaniam.
Gennem alle årene har han stået for udvikling, afvikling, coaching, rekruttering og optagelse til Boost Camp. Han træffes på mail rba@viborg.dk eller tlf. 8787 1919

 

PRAKTISK OM BOOST CAMP

– Boost Camp udvikler deltagernes selvværd og selvtillid.
– Deltagerne får en øget bevidsthed om egne og andres egenskaber og adfærd.
– Læringen sker i samspil med de andre unge og lederne.
– Deltagerne indgår i et tæt fællesskab med andre unge og lederne.
– Deltagerne skaber nære venskaber med hinanden.
– Venskaberne, der etableres på Boost Camp, er anderledes end de venskaber, de har fra skolen. De unge føler sig trygge ved hinanden og er ”i samme båd.”
– Boost Camp er et frirum, hvor de unge har mulighed for at glemme uroligheder for en stund.
– Boost Camp påvirker ikke kun de unge under turen, men også efterfølgende. Humøret er højere, adfærden er ændret og relationen til familie og venner er forbedret.

Vi opretter et hold med plads til maksimum 16 elever. Der er tilknyttet to faste medarbejdere i forløbet.

Boost Camp er opbygget som et fritidsforløb og varer halvandet år. I denne periode skal de unge forvente at deltage i 8-10 weekendture og en længere tur på 5-6 dage.

Vi starter/optager unge imens de går på 6. – og 7. klassetrin. Det betyder, at de i størstedelen af forløbet går på 7. – og 8. klassetrin.

Der bliver samlet et nyt hold i foråret 2023. Tilmeldingsfrist er 15. maj 2023 – med løbende tilmelding, hvis der er ledige pladser. I er altid velkomne til at forhøre jer hos projektlederen.

Tilmeldingen foregår gennem den unges kontaktlærer eller forældre via mail til projektleder Ranjith Balasubramaniam på rba@viborg.dk eller tlf. 8787 1919.
Der holdes herefter samtaler med elev og forældre, og for de elever, der bliver optaget, indgår vi en aftale for deres deltagelse i Boost Camp.

Obs: Det er gratis at deltage i Boost Camp-forløbet.