fbpx

Dagligdagen

Som elev på BBU indgår eleverne i dagligdagen på Viborg Ungdomsskole. Det vil sige, at der er regler og daglige rutiner, der skal overholdes og som gælder for BBU og for alle andre elever på skolen. Her er en oversigt over de mest basale regler og rammer.

Kl. 08.00 – 09.30: Undervisning
Kl. 09.30 – 09.55: Brunch og pause
Kl. 09.55 – 12.10: Undervisning
Kl. 12.10 – 12.35: Frokost
Kl. 12.35 – 14.50: Undervisning

UU-vejlederen kan hjælpe dig til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse.

Vejleder på BBU

Niels Svendsen
Tlf: 8787 4403
Mail: njs@jobcenterviborg.dk

Nyttige links

Uddannelsesguiden

UU Viborgs hjemmeside

Al undervisning (inklusiv brunchen) er obligatorisk. Det vil sige, at eleven skal møde op. Når hver lektion begynder, vil læreren notere, om der er elever, der ikke er til stede og fraværet vil blive indberettet til kommunen.

Er eleven blevet syg, skal de ringe ind til sygetelefonen om morgenen mellem
klokken 07.45 og 07.55 på tlf.: 4068 4775.
Gør de ikke det, vil de blive noteret som ulovligt fraværende og det indberettes til kommunen.

Viborg Ungdomsskole er røgfri pr. 1. august 2019. Der må derfor ikke ryges i skoletiden.