fbpx

Skema

erhverv_skema

  • Dagen begynder altid med en intro, hvor blandt andet målene for dagen ridses op.
  • De boglige fag og læringsmålene tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger.
  • Værksted: Der er mulighed for cykel-, træ-, metal- og køkkenværksted, og de boglige fag tages med i praksis.
  • Ud-af-huset-aktiviteter består af virksomhedsbesøg, kulturelle oplevelser, faglige læringsforløb, besøg på ungdomsuddannelser og lignende.
  • For dem, der ønsker mere fokus på den boglige læring, laves der turboforløb af forskellig længde og med forskelligt indhold i løbet af året. Disse forløb vil være obligatoriske for dem, der ønsker at afslutte skoleåret med prøve.
  • Igennem alle læringsaktiviteterne arbejder vi med det, der kaldes Growth Mindset. Det betyder i korte træk, at eleven kan ændre sit faglige og personlige niveau ved at yde en indsats, se positivt på udfordringer og tage imod feedback.