Hverdagen

Ugestrukturen er afhængig af, hvilke kompetencer du har.

Begynder du uden danskmæssige forudsætninger og måske er analfabet, vil den første periode foregå på Sprogcenter Viborg og ugeskemaet vil bestå af dansk.

Når du har nogle danskmæssige kompetencer, kommer du på Ungdomsskolen eller i Sct. Mogensgade - afhængigt af din alder, og her indeholder ugeskemaet dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og idræt. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk