Velkommen til Brobygningsundervisningen (BBU)

- Uddannelsen for unge tosprogede

Viborg Kommunes uddannelsestilbud til unge tosprogede er placeret på Viborg Ungdomsskole. Her har du mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer og du kan færdes sammen med andre unge i et ungdomsmiljø, hvor du oplever at blive integreret gennem samværet omkring aktiviteter.

BBU er henvendt til unge i alderen 14-30 år med en anden etnisk baggrund end dansk. Tilbuddet er til dig, der har behov for en faglig opkvalificering inden du kan komme videre i uddannelsessystemet.
På BBU forkuserer vi nemlig på, at unge tosprogede efter endt BBU-uddannelse bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Der er faglige forskelligheder i målgruppen, og dermed vil jeres slutmål også være meget forskellige. Faglighed og individualitet er derfor vigtige begreber i forhold til jeres udvikling og fremtidsplaner.

Varigheden af et forløb på BBU varer normalt tre år – så har du afsluttet din danskuddannelse og opnået kompetencer i de øvrige fag, så du kan komme videre i uddannelsessystemet.

Uddannelsesperioden følger skoleåret august-juni, dog med mulighed for individuelle variationer for begyndelses- og sluttidspunkter.

Den daglige undervisning varetages af Sprogcenter Viborg og Viborg Ungdomsskole.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk