10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Optagelse/visitation

Visitationen af de unge på- og over 18 år, foretages af Integrationsafdelingens sagsbehandler, og for unge under 18 år foretages visitationen af B&U forvaltningen gennem Ungdomsskolen.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk