10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Brobygningsundervisningen (BBU)

Viborg Kommunes uddannelsestilbud til unge to-sprogede er placeret på Viborg Ungdomsskole, hvor de unge dels har mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer og dels kan færdes sammen med andre unge i et ungdomsmiljø, hvor de gennem samværet omkring aktiviteter, oplever en naturlig integration.

De unge tosprogede, som uddannelsen henvender sig til, er i højere grad end andre ungegrupper marginaliserede i forhold til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og i den sammenhæng er Brobygningsuddannelsen en del af Viborg Kommunes indsats for at nå målet, at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. 

Den daglige undervisning varetages af Sprogcenter Viborg og Viborg Ungdomsskole, der hver især er ansvarlige for indhold, personale og økonomi for egen undervisning.

Formål:
- At give de unge en bred uddannelsesmæssig baggrund for at ruste og motivere dem til videre    
   uddannelse/beskæftigelse.
- At tilbyde de unge den optimale udvikling af den enkeltes kundskaber i dansk, matematik og  
   engelsk. Målet er 9. klasses niveau, men alt efter den enkelte elevs faglige kompetencer, vurderes
   det faglige mål i hvert enkelt fag.
- At udvikle de unges viden om samfundsforhold, demokrati, uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold.
- At give de unge mulighed for at komme i brobygning på ungdomsuddannelserne og/eller
   virksomhedspraktik, således de kan se sammenhængen mellem Brobygningsuddannelsen og deres
   videre liv i Danmark.
- At de unge modtager udvidet uddannelsesvejledning.
- At give de unge relevante udfordringer, der er med til at styrke deres selvværd.
- At give de unge mulighed for at integreres i et miljø sammen med andre unge.
- At de unge får oplevelser og erfaringer, der er med til, at de afklares i forhold til deres ønsker og
  muligheder for uddannelse/arbejde.
- At give de unge indblik i- og et forhold til sund levevis
- At deltagernes sproglige indlæring og kulturelle tilegnelse foregår i en meningsfuld sammenhæng, 
  hvor nødvendigheden skærper opmærksomheden.


Hent den samlede beskrivelse som pdf

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk