Om EGU
Det sker
Hverdagen
Vejledning
Billeder
For virksomheder
Praktisk info

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk Info for EGU. Her kan du blandt andet læse om løn, transport
og regler ved fravær. Skulle du have spørgsmål, der ikke bliver besvaret her, er du
velkommen til at kontakte din vejleder. 

Vejledere

Jørgen Sejbjerg: Tlf. 3056 9213
Naja Kjær Poulsen: Tlf. 3056 9207
Hanne Elkjær: Tlf. 4193 3405
Henrik Bøgh Vindbjerg: 4171 9060
Martin Hjulmann Andersen: 3056 9217
Nynne Louise Hougaard Justesen: 4171 9059

Frank Bertelsen: Tlf. 2014 9766

Løn

Din løn er enten praktikløn eller skoleydelse. 

Praktiklønnen er 47,80 kroner i timen

Skoleydelsen over 18 år er 315,20 kroner per dag
Skoleydelsen under 18 år er: 131,60 kroner per dag

Lønperioden er fra 1. til 1. Der er lønudbetaling den 17. i hver måned. 

Transport

Der ydes tilskud til transport til undervisning, enten bus eller andet, hvis du har mere end ni kilometer til undervisningsstedet. Spørg din EGU-vejleder eller kontoret. 

Afbud ved sygdom eller andet

Du skal altid ringe afbud til din vejleder og praktikvært/undervisningsinstitution om morgenen inden undervisnings- eller arbejdsdagen begynder.

Er din vejleder forhindret, så ring til EGU-kontoret på tlf. 5134 2259

Forsikring

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det jeres egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder. 

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser, med planlagte aktiviteter som rafting og rapelling:

Skulle du komme til skade ved en aktivitet, er du dækket af det gule sygesikringskort i forhold til behandling og hospitalsophold. Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk