Om Fritid
Fritidstilbud
Klubber
Kørekort
Hent brochurer
Billeder
Betaling
Praktisk info

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk info for Fritid. Her kan du læse alt, hvad du har behov for at vide om hvor gammel du skal være, pris, transport, forsikringer og andet godt. 

For hvem?

For alle unge i Viborg Kommune fra 7. klasse til 18 år. Vi har enkelte hold, hvor du skal have en bestemt alder, for eksempel studieture og motorhold, men det står under holdet på hjemmesiden.

Pris?

Det er gratis, med mindre du får andet at vide. Vi har enkelte hold med dyre materialer, ture, rejser og kørekort med brugerbetaling.

Områder

Du tilhører et område (Nord, Midt, Øst, Vest) alt efter hvor du bor. Du skal vide, hvilket område, du tilhører, når du melder dig til Vigsø, Jesperhus eller transport. Derudover kan du tilmelde dig alle hold i Viborg Ungdomsskole.

Herunder finder du et områdekort. Følg disse farver for at finde dit område:
Lyserød: Midt
Blå: Nord
Gul: Vest
Grøn: Øst

Hent kort over områder her

Transport

TRANSPORT I EGEN AFDELING

Der kan være mulighed for at komme med i vores taxa/busordning. For at komme med i ordningen, SKAL man gå til tilmeldingssiden og tilmelde sig det hold, som hedder “Befordring” under egen afdeling (Midt, Vest eller Øst).

Man kan ikke komme med fra afdeling til afdeling. For eksempel kan man ikke befordres fra Bjerringbro til Viborg (der benytter man refunderingsordningen), da de to byer ligger i hver sin afdeling. Er man i tvivl om ordningen, kontaktes den leder, der er ansvarlig for den afdeling, man bor i. Etableres der ikke befordring i afdelingen, kan man få refusion - se næste afsnit.

REFUSION AF BEFORDRINGSUDGIFTER

Har eleven mere end 7 kilometers transport og findes der ikke en taxa/busordning, kan I få dækket jeres udgifter til offentlig transport på de længerevarende kurser, som varer en halv eller hel sæson. Klarer I selv transporten, refunderer vi det, som svarer til, hvad det vil koste at tage de offentlige transportmidler pr. undervisningsaften. I det tilfælde skal I bruge skemaet som ligger længere nede på siden

Har du spørgsmål til ordningerne kontaktes lederen i den afdeling, hvor du bor eller skolens kontor.


​Opsamlingssteder Afdeling Vest

Opsamlingssteder Afdeling Midt - tirsdag og torsdag

Link til Midttrafik

Link til refunderingsskema

Hvad tilbyder vi?

En lang række forskellige hold med gode, engagerede undervisere. Mangler du et hold, så kontakt os.

Uddannelsesplan

Husk at skrive på din uddannelsesplan, at du har fuldført hold i Ungdomsskolen. Det er vigtigt, uanset om du så vil vise, at du har gjort et forsøg på at blive bedre til matematik, engelsk og tysk eller at du har udviklet dine evner indenfor tegning.

Vi forventer

at du møder op hver gang og at du giver underviseren besked, hvis du ikke kan komme. Vi sender dig en besked, hvis holdet er aflyst, så husk at opdatere dit mobilnummer.

Fortrudt?

Har du fortrudt, at du har tilmeldt dig et hold, kan du melde fra igen ved at sende en mail. Er det et betalingshold, er det muligt, at du kan få pengene igen. Under alle omstændigheder skal du sende en mail til vores sekretær Marianne på mkm@viborg.dk

Forsikring

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du kommer til skade ifbm. en aktivitet i Ungdomsskolen. Dette gælder også indboforsikring ifbm. skader på dine ting.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser til udlandet:

Skulle en ung komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EUsygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk). Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk