Lidt af det hele
til din fritid ...


Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling er et ungdomsunivers med mere end 100 forskellige fritidstilbud til unge fra Viborg Kommunes 7. klasser og opefter.

Vi har klubber i hele kommunen, hvor unge kan være sig selv sammen med hinanden. Vi har mere end 80 fritidshold, der tilbyder alt fra anderledes sport til boglige og kreative fag.

Velkommen til Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling.
> Læs mere om fritidsafdelingen her

Klubberne i Viborg


Fritids- og ungdomsklubberne i Viborg Kommune er samlet som en afdeling under Viborg Ungdomsskole, men drives selvstændigt i lokalområderne.

Fritidsklubberne er et pædagogisk fritidstilbud til børn i 4. 5. 6. og 7. Klasse. Ungdomsklubberne er et fritidstilbud til unge fra 7. Klasse og op til 18 år.

Vi arbejder målrettet på at hjælpe dit barn gennem rejsen fra barn til ung på den bedst mulige måde.
> Læs mere om klubberne her

Den Åbne Skole.
Samarbejdet med skolerne.


Vi præsenterer en lang række tilbud, primært til folkeskolerne i Viborg Kommune. Disse fagudbud har fokus på læring, trivsel og personlig mestring, og der er opstillet læringsmål for alle forløb.

Vores fagudbud ligger ikke fast, men bliver revideret fra år til år ud fra udbud, efterspørgsel og ønsker fra skolerne. Det er nemlig vigtigt for Ungdomsskolen at kunne bidrage til Den Åbne Skole med aktuelle, relevante tilbud til glæde for overbygningseleverne.
> Læs mere om Den Åbne Skole her

10. klasse på
Viborg Ungdomsskole


På 10CV er vi hvert år stolte af at kunne byde velkommen til en stor flok unge, der fylder vores lokaler på Reberbanen med liv, ungdom og forskellighed.

I får en bred vifte af valgfag, der sammen med de obligatoriske fag, brobygning og vejledning, giver en solid faglighed og de bedste rammer for at få afklaring på, hvad I vil i fremtiden.

På 10CV kan I blive klogere på det hele - også jer selv.
> Læs mere om 10 CV her

EGU

EGU (ErhvervsGrundUddannelsen) er en 2-årig ungdomsuddannelse for dig, der af den ene eller anden grund ikke kan tage en klassisk ungdomsuddannelse.

> Læs mere om EGU her

FORSKOLEN

Forskolen er et uddannelsestilbud i Viborg Kommune, som henvender sig til unge der har brug for et kompetenceløft, for at kunne klare en ungdoms uddannelse (primært EGU).

> Læs mere om forskolen her

HU

Heltidsundervisningen er et alternativt undervisningstilbud til folkeskolen for dig i 8.-, 9. og 10. klasse. HU er fleksibelt tilpasset forløb i forhold til både opstart på- og længde af forløbet.

> Læs mere om HU her

BBU

Brobygningsundervisningen (BBU) er uddannelsen for unge tosprogede. Her har du dels mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer og dels kan du knytte bånd med andre unge.

> Læs mere om BBU her
FRITID
KLUBBER
DEN ÅBNE SKOLE
10 CV
EGU/FORSKOLE/HU/BBU

 

DET ER OS: Viborg Ungdomsskole er et samlet tag over en række vidt forskellige institutioner. Altsammen kan du finde og læse mere om i de fem bannere herover, eller du kan klikke på emnerne i dette korte overblik, for at komme videre til: 

1) Kommunens fritids- og ungdomsklubber (Klubber)
2) En lang række forskellige fritidshold, rejser, fester og arrangementer (Fritid)
3) Førstehjælp og kørekort til knallert og traktor (Fritid)
4) Ungdomsskolens tilbud ind i Den åbne skole
5) Det kommunale 10. klasses tilbud (10CV)
6) ErhvervsGrundUddannelsen (EGU)
7) Forskolen
8) HeltidsUndervisning (HU)
9) Brobygningsundervisningen (BBU)

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk