Om 10. Erhverv
Skema og indhold
Afklaring
Fællesskab
Caféen
Praktisk info

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk info for 10. Erhverv. Her kan du læse hvad du har behov for at vide 
om blandt andet transport, SU og forsikringer.

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, kan du kontakte:
Sekretær: Mette Haugsted Jørgensen. Tlf. 8787 1904. Mail: mehj@viborg.dk

Sygemelding

Indhold kommer senere.

Transport

Du vil få et skolekort til enten bus eller tog, hvis du opfylder gældende regler, nemlig, at du har mere end ni kilometer til undervisningsstedet. Hvis du er over 18 år og modtager kontanthjælp, skal du selv betale transporten.

Spørg din lærer/kontaktperson eller kontoret, hvis du er i tvivl.

SU

Fylder du 18 år inden - eller imens de går i skole, er du berettiget til at modtage SU. 

Vil du have helt styr på fremgangsmåden, så spørg på kontoret. Vil du have styr på regler og satser, så klik her og gå ind under "Min SU".

Forsikring

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle rejser:

Skulle en ung komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk).  Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk