Om 10CV Sprog
Fag
Fællesskab
Caféen
Praktisk info

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk info for 10CV Sprog. Her kan du læse hvad du har behov for at vide 
om transport, SU og forsikringer.

Har du spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her, kan du kontakte:
Sekretær: Mette Haugsted Jørgensen. Tlf. 8787 1904. Mail: mehj@viborg.dk.
Afdelingsleder, 10CV: Roald Kiilerich. Tlf. 2579 0791. Mail: robk@viborg.dk

Skema/ringetider

1. lektion: Kl. 8.00 - 8.45 
2. lektion: Kl. 8.45 - 9.30

Brunch og pause: Kl. 9.30 - 9.55

3. lektion: Kl. 9.55 - 10.40
4. lektion: Kl. 10.40 - 11.25
5. lektion: Kl. 11.25 - 12.10

Frokost: Kl. 12.10 - 12.35

6. lektion: Kl. 12.35 - 13.20
7. lektion: Kl. 13.20 - 14.05
8. lektion: Kl. 14.05 - 14.50

Transport

Bor den unge i Viborg Kommune og har mere end ni kilometer til skole? 
Så får de gratis offentlig transport. Hør nærmere om reglerne for befordring på kontoret.

Med bussen? 
Tjek busplanerne her 

Bor den unge  i en anden kommune end Viborg Kommune, afholder I selv udgifterne til transport til og fra skolen.

SU

Fylder du 18 år inden - eller imens de går i skole, er du berettiget til at modtage SU. 

Vil du have helt styr på fremgangsmåden, så spørg på kontoret. Vil du have styr på regler og satser, så klik her og gå ind under "Min SU".

Forsikring

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle rejser:

Skulle en ung komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk).  Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Sygemelding

Hvis du er syg, skal du huske at ringe til den lærer, der har morgenvagten,
for at få lovligt fravær. 

Du skal ringe mellem klokken 07.45 og 07.55 på et af de to "sygetelefoner":

Telefon 1: 4193 3407
Telefon 2: 2056 0459

Visitation + skema

Eleven henvises til 10CV Sprog af sin distriktsskole. 
Skolen/kontaktlæreren udfylder indstillingsskemaet, der kan hentes her. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk