Om Klubberne
Find din klub
Brochurer
Praktisk info

 

         

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk info for Klubber. Her kan du finde basale praktiske oplysninger for Klubberne som samlet institution. Har du behov for viden om en bestemt klub, findes det under denne klubs egen hjemmeside, som du finder under menupunktet "Find din klub."

 

Kontakt

Områdeleder for alle klubber: Jakob Vendelbo Kristensen. Tlf.: 2920 8387. Mail:jvk@viborg.dk

Gården: tlf.: 8787 1811. Leder: Sif Hvass: Mail.: shva@viborg.dk

Toften: tlf.: 8787 1865. Leder: Gitte Scharf Gaml: Mail.: gsc@viborg.dk

Valhalla: tlf.: 5150 8511. Leder: Christian Vestergaard: Mail: chv@viborg.dk

Klub Vest: tlf.: 8787 1840. Leder: Lise Fagerlund Lund: Mail: lzs@viborg.dk

Klubben Hald Ege: 8787 1850. Leder: Flemming Hedegaard Kolding: Mail: fhk@viborg.dk

Takken: 8787 1830/31. Leder: Jessie Borregaard Madsen: jbm@viborg.dk

Perronen: 2056 0404. Leder: Lisbeth Vejlby: lvo@viborg.dk

Hybenvej: 8787 1856. Leder: Morten Kjærsgaard: m8k@viborg.dk

Klub Midt: 2092 7590. Teamkoordinator: Lasse Toft Pedersen: ltop@viborg.dk

Priser

Prisen for at have et barn i fritidsklub varierer marginalt fra år til år. 
Satsen pr. 1. januar 2018 er 388 kroner om måneden.

Åbningstider og ferier

Åbningstider og ferier følger som hovedregel de enkelte skolers årshjul. Fritidsklubberne åbner, når skolerne ringer ud. Derudover ligger der en række aftaler og aktiviteter hos de enkelte klubber. 

Derfor er åbningstiderne og ferierne individuelle. Tiderne kan altid findes på klubbernes egne hjemmesider. 

Forsikringer

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole, herunder Klub-området, har ikke tegnet ulykkesforikring for børn og unge i institutioner og skoler. Det er derfor jeres egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis jeres børn kommer til skade i forbindelse med en aktivitet i klubben. Dette gælder også i forbindelse med skader på genstande. Se eventuelt mere under punktet "Erstatningspligt."

Erstatningspligt

Vi holder os til gældende lovgivning på området, vedtaget i maj 2009:

Paragraf 1: Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart overfor skadeslidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7500 kroner for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2: Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden solidarisk for det stk. 1 nævnte beløb. 

Paragraf 2: Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk