Om Fritid
Fritidstilbud
Klubber
Kørekort
Hent brochurer
Billeder
Betaling
Praktisk info

Kataloget over Viborg Ungdomsskoles tilbud ind i Den Åbne Skole i skoleåret 17/18 ligger klar. Kataloget henvender sig til ledelse og lærere på/i kommunale folkeskolers mellemtrin og udskoling. God fornøjelse.

Den Åbne Skole katalog 17/18

Viborg Ungdomsskoles Valgfagspakke for skoleåret 17/18. Kataloget indeholder oversigt over - og beskrivelse af valgfag, aftenvalgfag og talentvalgfag til udskolingseleverne på kommunens folkeskoler.

Valgfagspakken 17/18

Tilmeldingskataloget for Fritidsafdelingens fritidstilbud til alle kommunens unge fra
7. klasse og op til 18 år. Kataloget indeholder en oversigt over- og beskrivelse af fritidstilbuddene fra januar til juni 2017. 

Tilmeldingskatalog Andet halvår 16/17

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk