Om 10CV
Faglighed
Fællesskab
Fremtid
Caféen
Billeder
Hent brochurer
Tilmelding
Praktisk info

CV-avis 1617

10CV har lavet deres egen avis. Skrevet af 10CV-elever til alle 8.- og 9. klasser i Viborg Kommune. Den udkom i november 2016 og giver et ærligt indblik i en skole, et samfund og et ungdomsliv - set i øjenhøjde.

Åbent hus

10CV holder åbent hus torsdag den 
9. november ´17 klokken 17.00-19.00.
på Reberbanen 13.
Alle er velkomne til at komme og kigge, lytte, spørge og opleve. 

Vores infoaften ligger 30. januar ´18.
Nærmere information følger. 

10CVs præsentationsvideo. Lavet af 10. visuel i samarbejde med Jesper Aagaard. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk